Sumatra PDF

Tải xuống Sumatra PDF dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
3.1.2

Tải xuống miễn phí Sumatra PDF. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống Sumatra PDF thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Đây là phiên bản cài đặt của Sumatra. Nếu bạn muốn có phiên bản di động, bạn có thể tải xuống .

Ứng dụng mới